§ 53/2023 Toimenpidetuolit (2 kpl) Taysin ihotautien avohoitoyksikköön

Lataa 

4651/2023

Päätöspäivämäärä

20.2.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola päättää tavara-, laite- ja toimintavarustushankintojen sopimusten hyväksymisestä.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Tommi Härkönen, 040 173 4434, tommi.harkonen@tuomilogistiikka.fi 

 

Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on 2 kpl toimenpidetuoleja Pirkanmaan hyvinvointialueelle Taysin ihotautien avohoitoyksikön käyttöön.

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon, joten hankinta on kilpailutettu pienhankintana, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 52 600,00 euroa.

 

Selvitys hankinnan laatuvaatimuksista

Laatuun liittyvät vaatimukset on huomioitu tuotteiden vähimmäisvaatimuksissa.

 

Saadut tarjoukset

Tarjous pyydettiin ja saatiin yhdeltä tarjoajalta (Vivimedi Oy, Y-tunnus 2046176-0).

 

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Ihotautien avohoitoyksikössä tehtävissä toimenpiteissä on tarpeen saada potilas joko makuu- (raajan ja vartalon leikkaukset), istuma- (pään alueen leikkaukset) tai gynekologiseen (lasertoimenpiteet) asentoon. Vivimedi Oy:n tarjoamat Brumaba Genius DTA -toimenpidetuolit soveltuvat asennonvaihto-ominaisuuksiltaan erinomaisesti esitettyyn käyttötarkoitukseen. Lisäksi kyseisten tuolien rakenne mahdollistaa lääkärin pääsyn riittävän lähelle potilasta ja matala alaslaskukorkeus helpottaa huonosti liikkuvien potilaiden pääsyä tuoliin.

Edellä mainitun perusteella Vivimedi Oy:tä esitetään toimenpidetuolien toimittajaksi.
 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

 

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen ihotautien avohoitoyksikkö ja vastuuhenkilönä toimii osastonhoitaja Sanna Moksén. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

 

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi Taysin ihotautien avohoitoyksiköstä ja Istekki Oy:stä koottu asiantuntijaryhmä.

Päätös

Päätän, että tilaussopimus kahden toimenpidetuolin (Brumaba Genius DTA lisävarusteineen) hankinnasta tehdään Vivimedi Oy:n (Y-tunnus 2046176-0) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä 52 600,00 euroa.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen tilaussopimuksen allekirjoittamisella.

Kulu kirjataan investointiohjelman riville pienet laiteinvestoinnit.
 

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue