§ 77/2022 Toimialuejohtajan valinta, vammaisten palvelut

Lataa 

380/2022

Päätöspäivämäärä

25.8.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §43

Esitys

Aluehallitus perusti kokouksessaan 24.5.2022 § 105 toimialuejohtajan, vammaisten palvelut viran. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka.

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja toimialan tuntemus ja riittävä johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esiintymisvalmiuksia. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.  Eduksi katsotaan kyky hallita ja koordinoida laajoja kokonaisuuksia ja toimeenpanna uudistuksia. 

Toimialuejohtajan virka on ollut sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 7.-23.6.2022. Virkaan ilmoittautui 3 henkilöä. Kaikki täyttivät viralle asetetut kelpoisuusehdot. 

Hakijoista on tehty ansiovertailu. Ansiovertailu sisältää virkaan ilmoittautuneet, jonka lisäksi valinnassa on huomioitu muut liikkeenluovutuksen piirissä olevat kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt. Virkaan valitaan ansiovertailun ja kokonaisarvioinnin perusteella sopivin henkilö. Valintapäätöksessä otetaan huomioon hakuilmoituksen kelpoisuusehtojen mukainen koulutus, työkokemus ja viran kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Nämä ominaisuudet on kartoitettu ilmoittautumismenettelyssä olevien lisäkysymysten perusteella.

Valintaa valmistelevan ryhmän yksimielisenä esityksenä on, että ansiovertailun ja kokonaisarvioinnin perusteella sopivin vammaisten palvelut toimialuejohtajan virkaan on Tuulikki Parikka.

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää toimialuejohtajien valinnasta.

Päätös

1. ansiovertailun perusteella toimialuejohtajan virkaan valitaan Tuulikki Parikka,

2. virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka,

3. koeaikaa ei käytetä, koska valittava henkilö on hoitanut vastaavantyyppisiä tehtäviä nykyisissä työtehtävissään

4. toimialuejohtajan kokonaispalkasta liitteen mukaisesti,

5. virkavalinta on ehdollinen, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu. Toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue