§ 19/2024 Toisen optiovuoden käyttöönotto, oikeudellisten palveluiden hankinta

Lataa 

6157/2020

Päätöspäivämäärä

28.3.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 62 §.

Esitys

Tuomi Logistiikka Oy kilpailutti 13.1.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimeksiannosta oikeudellisten palveluiden hankintaa koskevan sopimuksen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajan 8.3.2021 tekemän päätöksen mukaan sopimus tehtiin Suomen hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n (Y-tunnus 2493736-7), KPMG Oy Ab:n (Y-tunnus 1805485-9), Asianajotoimisto Reims Co Oy:n (Y-tunnus 0821205-9), Rödl & Partner Asianajotoimisto Oy:n (Y-tunnus 2080068-9) ja PricewaterhouseCoopers Oy:n (Y-tunnus 0486406-8) kanssa kahden vuoden sopimuskaudelle.

Oikeudellisten palveluiden hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa ilmoitettiin, että hankintaan sisältyy mahdollisuus kahteen yhden vuoden optiokauteen. Optiokaudet oli otettu huomioon hankinnan ennakoidun arvon laskennassa. Optiokaudella hinnoittelu ja muut ehdot ovat samat kuin varsinaisella sopimuskaudella.

Hankintaa esitetään jatkettavaksi Suomen hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n (Y-tunnus 2493736-7), KPMG Oy Ab:n (Y-tunnus 1805485-9), Asianajotoimisto Reims Co Oy:n (Y-tunnus 0821205-9), Rödl & Partner Asianajotoimisto Oy:n (Y-tunnus 2080068-9) ja PricewaterhouseCoopers Oy:n (Y-tunnus 0486406-8) kanssa toisella yhden vuoden optiokaudella, joka alkaa varsinaisen sopimuskauden päättymispäivästä.

Hankinta kilpailutetaan hyvinvointialueen laajuisena vuoden 2024 aikana niin, että sen perusteella tehtävät sopimukset saadaan voimaan optiokauden päätyttyä.

Päätös

Päätän, että oikeudellisten palveluiden hankintaa koskevaa sopimusta jatketaan yhden vuoden optiokaudella Suomen hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n (Y-tunnus 2493736-7), KPMG Oy Ab:n (Y-tunnus 1805485-9), Asianajotoimisto Reims Co Oy:n (Y-tunnus 0821205-9), Rödl & Partner Asianajotoimisto Oy:n (Y-tunnus 2080068-9) ja PricewaterhouseCoopers Oy:n (Y-tunnus 0486406-8) kanssa. Toinen optiovuosi alkaa ensimmäisen optiovuoden päättymispäivästä.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue