§ 82/2023 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen vuonna 2023

Lataa 

6235/2023

Päätöspäivämäärä

30.5.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 16a

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Heidi Pyykkönen, heidi.pyykkonen@pirha.fi ja puh. 044 422 200.

Laki hyvinvointialueesta mahdollistaa valtuustoryhmän toiminnan tukemisen silloin, kun valtuutetut ovat muodostaneet valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu. Hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, § 27).

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on alun perin päättänyt valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista 10.3.2022 § 10. Aluehallitus on päättänyt valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteiden täydentämisestä 2.5.2023 § 114. Aluehallituksen päättämien täydennettyjen periaatteiden mukaan: ”Tukea myönnettäessä valtuutettujen lukumäärä valtuustoryhmissä määräytyy vaalivuonna ensimmäisen järjestäytymisilmoituksen mukaan tai mahdollisesti myöhemmin valtuustokauden aikana perustettavan uuden valtuustoryhmän osalta silloin, kun aluevaltuusto on merkinnyt uuden valtuustoryhmän perustamisen tiedoksi. Uusi valtuustoryhmä voi hakea valtuustoryhmän toimintatukea talousarviossa varatun määrärahan puitteissa seuraavan talousarviovuoden aikana, kun aluevaltuusto on merkinnyt uuden valtuustoryhmän perustamisen tiedoksi.”

Vapauden liitto -valtuustoryhmä on uusi valtuustoryhmä, joka on perustettu sen jälkeen, kun aluevaltuusto on 8.3.2022 § 8 merkinnyt tiedoksi ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta ja aluehallitus on 10.3.2022 § 10 päättänyt valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista. Vapauden liitto -valtuustoryhmän vuoden 2023 tukihakemus on voitu ottaa käsittelyyn aluehallituksen 2.5.2023 § 114 tekemän päätöksen jälkeen.

Vuoden 2023 tuki on ollut haettavana helmikuun aikana. Hyvinvointialue on vastaanottanut Vapauden liitto -valtuustoryhmän tukihakemuksen määräaikaan mennessä. Tukihakemus on kustannuksiltaan aluehallituksen hyväksymien periaatteiden mukainen. Vuoden 2023 tuki maksetaan kahdeltatoista kuukaudelta ja haettavan tuen määrä voi olla enintään 5 000 euroa per valtuutettu.
 

Vapauden liitto on hakenut vuoden 2023 tukea 5 000 euroa

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää Vapauden liitto -valtuustoryhmälle 5 000,00 € valtuustoryhmän toiminnan tukea vuonna 2023.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue