§ 60/2023 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen vuonna 2023

Lataa 

6235/2023

Päätöspäivämäärä

27.3.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 16a 

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Heidi Pyykkönen, heidi.pyykkonen@pirha.fi ja puh. 044 422 2002

 

Laki hyvinvointialueesta mahdollistaa valtuustoryhmän toiminnan tukemisen silloin, kun valtuutetut ovat muodostaneet valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu. Hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, § 27).

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista 10.3.2022 § 10. Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää tukea valtuustoryhmien toimintaan vuosittain enintään talousarviossa varattujen määrärahojen verran.
 

Vuoden 2023 tuki maksetaan kahdeltatoista kuukaudelta ja haettavan tuen määrä voi olla enintään 5 000 euroa per valtuutettu. Mikäli valtuustoryhmä on saanut hyvinvointialueelta valtuustoryhmän tukea vuonna 2022, on ryhmän tullut toimittaa hyvinvointialueelle selvitys vuoden 2022 tuen käytöstä. Jos tukea ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, tuen myöntänyt viranhaltija voi periä maksetun tuen tai osan siitä takaisin tai vähentää maksetun tuen tai osan siitä seuraavan vuoden tuesta.
 

Vuoden 2023 tuki on ollut haettavana helmikuun aikana. Hyvinvointialue on vastaanottanut valtuustoryhmiltä tukihakemukset määräaikaan mennessä. Tukihakemukset ovat kustannuksiltaan aluehallituksen hyväksymien periaatteiden mukaiset. Valtuustoryhmät hakivat tukea seuraavasti:
 

Valtuustoryhmä

Haettu summa, €

Myönnettävä summa, €

Kokoomus

105 000

46 029,05

SDP

58 295,42

58 295,42

Vasemmistoliitto

45 000

44 090,11

Perussuomalaiset

45 000

23 813,58

Keskusta

40 000

40 000

Vihreät

40 000

40 000

KD

20 000

20 000

Vapauden liitto

5 000

0

Liike Nyt

5 000

1 713,78

 

Yhteensä

 

363 295,42

 

273 941,94

 

Kokoomuksen, SDP:n, Vasemmistoliiton, Perussuomalaisten ja Liike Nytin -valtuustoryhmillä on säästynyt toimintatukea vuodelta 2022 ja tuki on käytettävissä vuonna 2023. Säästynyttä tukea ei peritä valtuustoryhmiltä takaisin vaan tuki vähennetään vuoden 2023 tuesta.

Vapauden liitto -valtuustoryhmä on uusi valtuustoryhmä, joka on perustettu sen jälkeen, kun aluevaltuusto on 8.3.2022 § 8 merkinnyt tiedoksi ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta ja aluehallitus on 10.3.2022 § 10 päättänyt valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista. Periaatteiden mukaan ”tuen suuruuteen vaikuttaa valtuustoryhmän koko siten, että ryhmälle myönnettävän tuen enimmäismäärä vuodessa on talousarviossa varattu määräraha jaettuna valtuutettujen määrällä kerrottuna valtuustoryhmässä olevien valtuutettujen lukumäärällä. Tukea myönnettäessä valtuutettujen lukumäärä valtuustoryhmissä määräytyy vaalivuonna ensimmäisen järjestäytymisilmoituksen mukaan.” Voimassa olevat valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet eivät huomioi myöhemmin valtuustokauden aikana perustettuja uusia valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteita on tarpeen tarkentaa ja asia valmistellaan nopealla aikataululla aluehallituksen päätettäväksi. Vapauden liitto -valtuustoryhmän vuoden 2023 tukihakemus otetaan käsittelyyn aluehallituksen päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää valtuustoryhmien toiminnan tukea vuonna 2023 seuraavasti:

  • Kokoomus 46 029,05 €
  • SDP 58 295,42 €
  • Vasemmistoliitto 44 090,11 €
  • Perussuomalaiset 23 813,58 €
  • Vihreät 40 000 €
  • Keskusta 40 000 €
  • KD 20 000 €
  • Liike Nyt 1 713,78 €

 

Yhteensä 273 941,94 €

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue