§ 121/2023 Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen toimeenpano Pirkanmaan hyvinvointialueella

Lataa 

20878/2023

Päätöspäivämäärä

21.11.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Aluehallitus 20.11.2023 § 320

Esitys

Aluehallitus päätti 20.11.2023 § 320 todeta, että työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käyty ajalla 18.9. – 8.11.2023 ja saatu päätökseen.

Aluehallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta työnantajan tekemän esityksen tarvittavista toimenpiteistä sekä valtuutti  hyvinvointialuejohtajan ja tehtäväaluejohtajat toimeenpanemaan aluehallituksen päätöksen.

Päätös

Päätän velvoittaa tehtäväaluejohtajat aloittamaan välittömästi tehtäväalueillaan aluehallituksen päätöksen 20.11.2023 § 320 toimeenpanon ja huolehtimaan, että toimivaltaiset viranhaltijat tekevät työvoiman käytön vähentämistä ja talouden sopeuttamista koskevat muutokset sekä niitä koskevien toimenpiteiden edellyttämät päätökset.
Toimeenpanon on pohjauduttava  yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen lisäksi hyvinvointialuejohtajan kohdentamispäätökseen 12.9.2023 § 105.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue