§ 124/2023 HoivaSilta Oy hyväksyminen Pirkanmaan hyvinvointialueen omaishoidontuen vapaan, yli 65 v. palvelusetelituottajaksi

Lataa 

13823/2023

Päätöspäivämäärä

4.12.2023

Päätöksen tekijä

Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt 19.12.2022 (§ 331), että palvelulinjajohtajat ja hankintajohtaja voivat hyväksyä palvelusetelituottajat palvelusetelin sääntökirjassa määriteltyjen ehtojen ja tuottajan hakemuksen perusteella. 

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

palvelusihteeri Anita Stengård-Ingreus, 0405478577, anita.stengard-ingreus@pirha.fi 

 

Perustelut 

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt Omaishoidontuen vapaan palvelusetelin sääntökirjan 19.12.2022 (§ 331). Sääntökirja sisältää palvelusetelituottajaksi hyväksymisen kriteerit.  

HoivaSilta Oy (2789040-2) on hakeutunut palvelusetelituottajaksi ja sitoutunut kyseisen palvelusetelin sääntökirjan ehtoihin ja määräyksiin. Ehdotetaan, että HoivaSilta Oy hyväksytään palvelusetelituottajaksi palvelusetelin sääntökirjassa määriteltyjen kriteerien ja hakemuksen perusteella. 

Pirkanmaan hyvinvointialueella on velvollisuus peruuttaa palveluntuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja luettelosta, mikäli hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. 

Päätös

Hyväksytään esityksen mukaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen Omaishoidontuen vapaan palvelusetelituottajaksi HoivaSilta Oy (2789040-2), Uotintie 2 as 2, 37500 Lempäälä.

Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen on voimassa 15.8.2023 alkaen. 

Allekirjoitus

Päivi Tryyki, Palvelulinjajohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue 

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue