§ 4/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokra-asioiden valtuutukset, Sointu Senioripalvelut Oy

Lataa 

866/2023

Päätöspäivämäärä

26.1.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 62

Tukipalvelut toimintasääntö Osa II 5. kohta

Esitys

Lisätietoja päätöksestä
Asuntopalvelupäällikkö Tuija Kanto-Hannula, tuija.kanto-hannula@pirha.fi

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyivät kunnista hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen toiminnan aloittaessa kuntien asukkaille vuokraamien asuntojen vuokrasopimukset siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialue jatkaa asuntojen vuokranantajana vuoden 2023 alusta.

Osassa erityisryhmien asumisen asumisyksiköissä ulkopuoliset palveluntuottajat ovat hallinnoineet vuokrasopimuksia sekä niihin liittyvää vuokrien perintää asukkailta, jonka jälkeen he ovat tulouttaneet kerätyt vuokramaksut kunnille kerran kuukaudessa. Tämä toimintamalli tulee säilymään 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassaolevana.

Vuokrankannon osalta hyvinvointialue tulee nykyisille toimijoille antamaan valtuudet vuokratulojen perimiseen ja näin ollen asukkailta perityt vuokratulot tulee ulkopuolisten toimijoiden tulouttaa hyvinvointialueelle erikseen sovittavalla tavalla.

Sointu Senioripalvelut Oy hoitaa vuokrasopimuksia ja -valvontaa sekä laskutusta Kuuselakeskuksen asumisyksikössä, Nuolialantie 46, 33900 Tampere.

Sointu Senioripalvelut Oy esittää, että valtuudet vuokrasopimusten allekirjoitukseen ja vuokratulojen perimiseen Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta myönnettäisiin seuraaville palveluntuottajan edustajille: Jouni Ojanen ja Johanna Seppälä.

Päätös

Päätän valtuuttaa Sointu Senioripalvelut Oy:n (Y-tunnus 1603041-5) edustajat Jouni Ojasen ja Johanna Seppälän allekirjoittamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta Kuuselakeskuksen asumisyksikön vuokrasopimukset sekä hoitamaan vuokratulojen perinnän asukkaiden kanssa,​ joiden asumisoikeus perustuu Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakaskohtaiseen sosiaalipalvelupäätökseen.

Vuokrasopimuspohjana käytetään erikseen toimitettua Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokrasopimusta. Vuokratulot tuloutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ilmoittamalle tilille kerran kuukaudessa.

Tämä valtuutus on voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassaolevana.

Allekirjoitus

Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue