§ 3/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokra-asioiden valtuutukset, KVPS Tukena Oy

Lataa 

866/2023

Päätöspäivämäärä

26.1.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 62

Tukipalvelut toimintasääntö Osa II 5. kohta

Esitys

Lisätietoja päätöksestä
Asuntopalvelupäällikkö Tuija Kanto-Hannula, tuija.kanto-hannula@pirha.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyivät kunnista hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen toiminnan aloittaessa kuntien asukkaille vuokraamien asuntojen vuokrasopimukset siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialue jatkaa asuntojen vuokranantajana vuoden 2023 alusta.

Osassa erityisryhmien asumisen asumisyksiköissä ulkopuoliset palveluntuottajat ovat hallinnoineet vuokrasopimuksia sekä niihin liittyvää vuokrien perintää asukkailta, jonka jälkeen he ovat tulouttaneet kerätyt vuokramaksut kunnille kerran kuukaudessa. Tämä toimintamalli tulee säilymään 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassaolevana.

Vuokrankannon osalta hyvinvointialue tulee nykyisille toimijoille antamaan valtuudet vuokratulojen perimiseen ja näin ollen asukkailta perityt vuokratulot tulee ulkopuolisten toimijoiden tulouttaa hyvinvointialueelle erikseen sovittavalla tavalla.

Tukena Pappilanpuisto (Kourutaltankatu 2 C 73, 33560 Tampere) ja Tukena Vuores (Frans Emilin katu 3, 33870 Tampere) vuokrasopimuksia ja -valvontaa sekä laskutusta hoitaa KVPS Tukena Oy.

KVPS Tukena Oy esittää, että

  • valtuudet vuokrasopimusten allekirjoitukseen Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta myönnettäisiin palveluntuottajan edustajalle varatoimitusjohtaja Jere Metsähonkalalle
  • valtuudet vuokratulojen perimiseen Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta myönnettäisiin isännöitsijä Hanna-Kaisa Holopaiselle ja kiinteistökoordinaattori Marjukka Hapuojalle.

Päätös

Päätän valtuuttaa KVPS Tukena Oy:n (Y-tunnus 2008528-3)

  • edustajan varatoimitusjohtaja Jere Metsähonkalan allekirjoittamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta Tukena Pappilanpuisto ja Tukena Vuores asumisyksiköiden vuokrasopimukset asukkaiden kanssa,​ joiden asumisoikeus perustuu Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakaskohtaiseen sosiaalipalvelupäätökseen
  • edustajat isännöitsijä Hanna-Kaisa Holopaisen ja kiinteistökoordinaattori Marjukka Hapuojan vuokratulojen perimiseen Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta.

Vuokrasopimuspohjana käytetään erikseen toimitettua Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokrasopimusta. Vuokratulot tuloutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ilmoittamalle tilille kerran kuukaudessa.

Tämä valtuutus on voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassaolevana.

Allekirjoitus

Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue