§ 5/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokra-asioiden valtuutukset, Tampereen A-Kilta ry

Lataa 

866/2023

Päätöspäivämäärä

27.1.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 62

Tukipalvelut toimintasääntö Osa II 5. kohta

Esitys

Lisätietoja päätöksestä
Tuija Kanto-Hannula, tuija.kanto-hannula@pirha.fi

Valtuutuksen antaminen Tampereen A-Kilta ry:n erityisryhmän asukkaiden vuokrasopimuksien allekirjoittamiseksi ja vuokratulojen perimiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyivät kunnista hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen toiminnan aloittaessa kuntien asukkaille vuokraamien asuntojen vuokrasopimukset siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialue jatkaa asuntojen vuokranantajana vuoden 2023 alusta.

Osassa erityisryhmien asumisen asumisyksiköissä ulkopuoliset palveluntuottajat ovat hallinnoineet vuokrasopimuksia sekä niihin liittyvää vuokrien perintää asukkailta, jonka jälkeen he ovat tulouttaneet kerätyt vuokramaksut kunnille kerran kuukaudessa. Tämä toimintamalli tulee säilymään 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassaolevana.

Vuokrankannon osalta hyvinvointialue tulee nykyisille toimijoille antamaan valtuudet vuokratulojen perimiseen ja näin ollen asukkailta perityt vuokratulot tulee ulkopuolisten toimijoiden tulouttaa hyvinvointialueelle erikseen sovittavalla tavalla.

Tampereen A-Kilta ry hoitaa vuokrasopimuksia ja -valvontaa sekä laskutusta Perkiönkadun asumisyksikössä (Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Härmälän palveluasunnot, Perkiönkatu 63, 33900 Tampere).

Tampereen A-Kilta ry esittää, että

  • valtuudet vuokrasopimusten allekirjoitukseen hyvinvointialueen puolesta myönnettäisiin seuraaville palveluntuottajan edustajille: palveluesihenkilö *********, sairaanhoitaja *********, talous- ja hallintosihteeri *********, taloussihteeri *********, toiminnanjohtaja ********* toiminnanjohtajan sijainen ********* ja yhdistyksen puheenjohtaja *********
  • valtuudet vuokratulojen perimiseen Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta myönnettäisiin seuraaville palveluntuottajan edustajille: talous- ja hallintosihteeri ********* ja taloussihteeri *********.

Päätös

Päätän valtuuttaa Tampereen A-Kilta ry:n (Y-​tunnus 0722314-3)

  • edustajat palveluesihenkilö ********* sairaanhoitaja ********* talous- ja hallintosihteeri *********, taloussihteeri *********, toiminnanjohtaja *********, toiminnanjohtajan sijainen *********ja yhdistyksen puheenjohtaja *********
    allekirjoittamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta Perkiönkadun asumisyksikön vuokrasopimukset asukkaiden kanssa,​ joiden asumisoikeus perustuu Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakaskohtaiseen sosiaalipalvelupäätökseen
  • edustajat talous- ja hallintosihteeri ********* ja taloussihteeri ********* vuokratulojen perimiseen Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta.

 

Vuokrasopimuspohjana käytetään erikseen toimitettua Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokrasopimusta. Vuokratulot tuloutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ilmoittamalle tilille kerran kuukaudessa.

Tämä valtuutus on voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.

Allekirjoitus

Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue