§ 6/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokra-asioiden valtuutukset, kaksi.nolla Oy

Lataa 

866/2023

Päätöspäivämäärä

27.1.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 62

Tukipalvelut toimintasääntö Osa II 5. kohta

Esitys

Lisätietoja päätöksestä
Asuntopalvelupäällikkö Tuija Kanto-Hannula, tuija.kanto-hannula@pirha.fi

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyivät kunnista hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen toiminnan aloittaessa kuntien asukkaille vuokraamien asuntojen vuokrasopimukset siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialue jatkaa asuntojen vuokranantajana vuoden 2023 alusta.

Osassa erityisryhmien asumisen asumisyksiköissä ulkopuoliset palveluntuottajat ovat hallinnoineet vuokrasopimuksia sekä niihin liittyvää vuokrien perintää asukkailta, jonka jälkeen he ovat tulouttaneet kerätyt vuokramaksut kunnille kerran kuukaudessa. Tämä toimintamalli tulee säilymään 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Vuokrankannon osalta hyvinvointialue tulee nykyisille toimijoille antamaan valtuudet vuokratulojen perimiseen ja näin ollen asukkailta perityt vuokratulot tulee ulkopuolisten toimijoiden tulouttaa hyvinvointialueelle erikseen sovittavalla tavalla.

kaksi.nolla Oy hoitaa vuokrasopimuksia ja -valvontaa sekä laskutusta Kontukotien asumisyksiköissä Kontu Toukola (Ahlgrenin puistokuja 2, 33180 Tampere) ja Kontu Satama (Satamakatu 17, 33200 Tampere).

kaksi.nolla Oy esittää, että valtuudet vuokrasopimusten allekirjoitukseen Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta myönnettäisiin seuraaville palveluntuottajan edustajille:

  • Kontu Toukola: kodinjohtaja *********ja geronomi *********
  • Kontu Satama: kodinjohtaja ********* ja palveluvastaava *********

sekä valtuudet vuokratulojen perimiseen Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta myönnettäisiin talousjohtaja *********, hallintojohtaja Juho ********* ja johdon assistentti *********.

Päätös

Päätän valtuuttaa kaksi.nolla Oy:n (Y-tunnus 2560387-9)

  • Kontu Toukolan edustajat kodinjohtaja ********* ja geronomi *********
  • Kontu Satama edustajat kodinjohtaja *********ja palveluvastaava *********

allekirjoittamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta edustamansa asumisyksikön vuokrasopimukset asukkaiden kanssa, joiden asumisoikeus perustuu Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakaskohtaiseen sosiaalipalvelupäätökseen.

Sekä valtuutan edustajat talousjohtaja *********, hallintojohtaja *********ja johdon assistentti ********* vuokratulojen perimiseen Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta.

Vuokrasopimuspohjana käytetään erikseen toimitettua Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokrasopimusta. Vuokratulot tuloutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ilmoittamalle tilille kerran kuukaudessa.

Tämä valtuutus on voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.

Allekirjoitus

Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue