§ 8/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokra-asioiden valtuutukset, Alfakuntoutus Hervanta Oy

Lataa 

866/2023

Päätöspäivämäärä

27.1.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 62

Tukipalvelut toimintasääntö Osa II 5. kohta

Esitys

Lisätietoja päätöksestä
Asuntopalvelupäällikkö Tuija Kanto-Hannula, tuija.kanto-hannula@pirha.fi

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyivät kunnista hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen toiminnan aloittaessa kuntien asukkaille vuokraamien asuntojen vuokrasopimukset siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialue jatkaa asuntojen vuokranantajana vuoden 2023 alusta.

Osassa erityisryhmien asumisen asumisyksiköissä ulkopuoliset palveluntuottajat ovat hallinnoineet vuokrasopimuksia sekä niihin liittyvää vuokrien perintää asukkailta, jonka jälkeen he ovat tulouttaneet kerätyt vuokramaksut kunnille kerran kuukaudessa. Tämä toimintamalli tulee säilymään 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassaolevana.

Vuokrankannon osalta hyvinvointialue tulee nykyisille toimijoille antamaan valtuudet vuokratulojen perimiseen ja näin ollen asukkailta perityt vuokratulot tulee ulkopuolisten toimijoiden tulouttaa hyvinvointialueelle erikseen sovittavalla tavalla.

Alfakuntoutus Hervanta Oy hoitaa vuokrasopimuksia ja -valvontaa sekä laskutusta Hervannan ja Pispalan asumisyksiköissä (Hervannan yksikkö, Väkipyöränkatu 11, 33900 Tampere ja Pispalan yksikkö, Pispalan valtatie 58, 33270 Tampere).

Alfakuntoutus Hervanta Oy esittää, että valtuudet vuokrasopimusten allekirjoitukseen ja vuokratulojen perimiseen Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta myönnettäisiin seuraaville palveluntuottajan edustajille: toimitusjohtaja *********, Hervannan yksikön vastaava ohjaaja *********ja Pispalan yksikön vastaava ohjaaja *********.

Päätös

Päätän valtuuttaa Alfakuntoutus Hervanta Oy:n (Y-tunnus 2301569-4) edustajat toimitusjohtaja *********, vastaava ohjaaja ********* ja vastaava ohjaaja ********* allekirjoittamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta Hervannan asumisyksikön sekä Pispalan asumisyksikön asukkaiden vuokrasopimukset sekä hoitamaan vuokratulojen perinnän asukkaiden kanssa,​ joiden asumisoikeus perustuu Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakaskohtaiseen sosiaalipalvelupäätökseen.

Vuokrasopimuspohjana käytetään erikseen toimitettua Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokrasopimusta. Vuokratulot tuloutetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ilmoittamalle tilille kerran kuukaudessa.

Tämä valtuutus on voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.

Allekirjoitus

Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue