§ 9/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokra-asioiden valtuutukset, Honkalampi-säätiö sr

Lataa 

866/2023

Päätöspäivämäärä

27.1.2023

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 62

Tukipalvelut toimintasääntö Osa II 5. kohta

Esitys

Lisätietoja päätöksestä
Asuntopalvelupäällikkö Tuija Kanto-Hannula, tuija.kanto-hannula@pirha.fi

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyivät kunnista hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen toiminnan aloittaessa kuntien asukkaille vuokraamien asuntojen vuokrasopimukset siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialue jatkaa asuntojen vuokranantajana vuoden 2023 alusta.

Osassa erityisryhmien asumisen asumisyksiköissä ulkopuoliset palveluntuottajat ovat hallinnoineet vuokrasopimuksia sekä niihin liittyvää vuokrien perintää asukkailta, jonka jälkeen he ovat tulouttaneet kerätyt vuokramaksut kunnille kerran kuukaudessa. Tämä toimintamalli tulee säilymään 1.1.2023 alkaen toistaiseksi voimassaolevana.

Vuokrankannon osalta hyvinvointialue tulee nykyisille toimijoille antamaan valtuudet vuokratulojen perimiseen ja näin ollen asukkailta perityt vuokratulot tulee ulkopuolisten toimijoiden tulouttaa hyvinvointialueelle erikseen sovittavalla tavalla.

Honkalampi-säätiö sr hoitaa vuokrasopimuksia palvelukoti Kalkun asumisyksikössä, Juoksuhaudankatu 7, 33330 Tampere.

Honkalampi-säätiö sr esittää, että valtuudet vuokrasopimusten allekirjoitukseen Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta myönnettäisiin seuraaville palveluntuottajan edustajille: palvelujohtaja ********* ja palvelukotivastaava *********.

Päätös

Päätän valtuuttaa Honkalampi-säätiö sr:n (Y-tunnus 0847843-9) edustajat palvelujohtaja *********ja palvelukotivastaava *********allekirjoittamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen puolesta palvelukoti Kalkun asumisyksikön vuokrasopimukset asukkaiden kanssa,​ joiden asumisoikeus perustuu Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakaskohtaiseen sosiaalipalvelupäätökseen.

Vuokrasopimuspohjana käytetään erikseen toimitettua Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokrasopimusta.

Tämä valtuutus on voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.

Allekirjoitus

Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue