§ 6/2023 SIS-KIHA hinnastomuutos 4_2023

Lataa 

1075/2023

Päätöspäivämäärä

17.4.2023

Päätöksen tekijä

Talouspalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Aluehallitus 19.12.2022 § 324.

Esitys

Aikaisemmin erityisvelvoitemaksulla rahoitettujen ASV- ja 2PV-laitteiden sekä happirikastimien laitekustannuksia ei ole huomioitu suoritehinnoissa. Erityisvelvoitemaksutuottojen poistuttua suoritehinnat on päivitettävä kattamaan myös potilaille annettavien laitteiden melko merkittävät hankintakustannukset. Kyseisiä hoitoja tarjotaan myös muiden hyvinvointialueiden potilaille, ja hinnoittelun on oltava kustannuksia vastaavaa. Jokaiselle laitetyypille esitetään keuhkosairauksien hinnastoon omaa toimenpidepakettia. Uudet toimenpidepaketit korvaavat tuotteen 1KEU_78007 NIV-hoidon aloitus, jonka hinta ei ole sisältänyt laitekustannuksen osuutta.  


ASV-hoidon aloitus, Hinta vuonna 2023: 2 480 €

  • ASV-hoidon aloitus hoitajapoliklinikalla sisältäen lääkärin tekemän jatkohoitosuunnitelman. Sisältää ASV-laitteen, tarvittavat maskit ja etäseurannan käynnistämisen.

2PV-hoidon aloitus, Hinta vuonna 2023: 1 370 €

  • 2PV-hoidon aloitus hoitajapoliklinikalla sisältäen lääkärin tekemän jatkohoitosuunnitelman. Sisältää 2PV-laitteen, tarvittavat maskit ja etäseurannan käynnistämisen.

Happirikastinhoidon aloitus, Hinta vuonna 2023: 540 €

  • Happirikastinhoidon aloitus. Sisältää hoitajan ohjauksen lisäksi lääkärin tekemän seurantasuunnitelman, happirikastimen ja tarvittavat hapenantovälineet.

Matkahappirikastinhoidon aloitus, Hinta vuonna 2023: 2 020 €

  • Matkahappirikastinhoidon aloitus. Sisältää hoitajan ohjauksen lisäksi lääkärin tekemän seurantasuunnitelman, matkahappirikastimen ja tarvittavat hapenantovälineet.

Tbc videovalvottu lääkehoito, Hinta vuonna 2023: 115 €

  • Videovalvottu tuberkuloosin lääkehoito. Sisältää viikon aikana toteutetun videovalvotun tuberkuloosilääkehoidon sekä yhteenvetokirjauksen sairauskertomukseen.


Lisäksi sekä keuhkosairauksilla että infektiopolilla toteutetaan videovalvottua tuberkuloosihoitoa, jolle ei aiemmin ole ollut hinnastossa omaa suoritetta, vaan hoidot on kirjattu käyntiluokkatuotteina. VST-palveluveloituksen merkittävästi kohonneen hinnan takia sekä seurannan parantamiseksi hoidolle esitetään uutta toimenpidepakettia lisättäväksi sekä keuhkosairauksien että sisätautien hinnastoihin.

Tbc videovalvottu lääkehoito, Hinta vuonna 2023: 115 €

  • Videovalvottu tuberkuloosin lääkehoito. Sisältää viikon aikana toteutetun videovalvotun tuberkuloosilääkehoidon sekä yhteenvetokirjauksen sairauskertomukseen.

Päätös

Päätän hyväksyä esityksen mukaiset muutokset vuoden 2023 hinnastoon 4/2023 alkaen.

Allekirjoitus

Mikko Hannola, talouspalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue