§ 9/2023 Tieteellisen tutkimuksen R22037 toteuttaminen

Lataa 

70/2023

Päätöspäivämäärä

2.2.2023

Päätöksen tekijä

Toimialuejohtaja, kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalvelut

Päätöksen perustelut

HS 48 §

Toimintaohje 86980/2016

Esitys

LT Otso Arponen on esittänyt tieteellisen tutkimuksen R22037 toteuttamista (Avohoidossa olevien suonensisäisiä huumeita käytävien pistosalueelle jääneiden neulafragmenttien yleisyys ja sille altistavat tekijä) Kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalvelut -toimialueella.

Päätös

Päätän, että

  • tieteellinen tutkimus R22037 voidaan toteuttaa oheisen sopimuksen (ei-julkinen) mukaisesti 31.12.2027 asti,
  • Kuvantamiskeskus, verisuonitoimenpiteet ja apteekkipalvelut -toimialueen tutkimuksen projektipäällikkönä toimii LT Otso Arponen,
  • projektipäällikkö vastaa tutkimuksen kirjaamisesta tietojärjestelmiin ja laskutusten oikeellisuudesta sopimuksen mukaisesti,
  • tutkimuksessa noudatetaan Taysin Tiedekeskuksen verkkosivuilla olevia ohjeita.

Allekirjoitus

Marja Iso-Mustajärvi, toimialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue