§ 46/2022 Hallintolakimiehen valinta

Lataa 

470/2022

Päätöspäivämäärä

3.10.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21 kohta 3

Esitys

Aluehallitus perusti kokouksessaan 8.8.2022 § 160 tukipalvelujen tehtäväalueelle hallintopalveluihin hallintolakimiehen viran. Virka täytetään vuonna 2022 määräaikaisesti ja toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto (OTM/OTK) ja työkokemusta kyseiseltä toimialalta. Tehtävässä edellytetään laaja-alaista laintuntemusta ja lainsäädännön kehityksen seurantaa, toimeenpanokykyä sekä yhteistyökykyä eri sidosryhmien kanssa. Tiimityötaitojen lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä hyviä viestintätaitoja. Eduksi katsotaan tehtäväalueen tuntemus ja työkokemus julkisen organisaation päätöksenteosta ja toiminnasta.

Hallintolakimiehen virka on ollut julkisesti haettavana 25.8. - 11.9.2022. Määräajassa virkaa haki 10 henkilöä, joista yksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoa. Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa. Haastattelijoina toimivat hallintojohtaja Vuokko Ylinen ja hallintolakimies Miia Luukko.

Virkaan valitaan ansiovertailun ja kokonaisarvioinnin perusteella sopivin henkilö. Valintapäätöksessä otetaan huomioon hakuilmoituksen kelpoisuusehtojen mukainen koulutus, työkokemus ja viran kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Haastattelijoiden yksimielisenä esityksenä on, että hakemusasiakirjoihin ja haastatteluun perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella sopivin hallintolakimiehen virkaan on Jyri Nuojua.

Päätös

1. valita hakemusasiakirjoihin ja haastatteluun perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella hallintolakimiehen virkaan Jyri Nuojuan,

2. täyttää viran määräaikaisesti erikseen sovittavasta ajankohdasta alkaen ja edelleen toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen,

3. että virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,

4. hallintolakimiehen palkasta liitteen mukaisesti,

5. virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu. Toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue