§ 7/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Uranus järjestelmämuutosten toteutus

Lataa 

371/2022

Päätöspäivämäärä

25.8.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä Uranus-potilatietojärjestelmän muutostarpeiden käyttöönottoa varten. Muutostarpeet on kartoitettu aiemmin esiselvityksessä. Istekki Oy on tehnyt järjestelmämuutostöiden toteutuksesta tarjouksen, joka sisältää mm. käyttöönottoon liittyvien toimenpiteiden asiantuntijatyöt, tilapäisen henkilötunnukset OID muutoksen toteutuksen ja toimituksen, sekä käyttöönoton suunnittelun ja projektityöt.

Toteuttamisaikataulu on 15.8.2022 – 31.12.2022. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 143.850 €.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 143.850 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue