§ 14/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Taloushallinnon palveluiden käyttöönotto

Lataa 

418/2022

Päätöspäivämäärä

29.8.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen asianhallinnan käyttöönoton tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Hyvinvointialueelle siirtyminen tarkoittaa myös tiettyjen taloushallinnon järjestelmien transatiosuunnittelua ja käyttöönottoa, joita ilman hyvinvointialue ei voi toimia. Istekki Oy on tehnyt tarjouksen projektipäällikkö- ja asiantuntijatyöstä Pirkanmaan hyvinvointialueen taloushallinnon palveluiden käyttöönottoon liitytyvistä töistä. Tarjous sisältää mm. tarvittavat järjestelmien ja integraatioalustojen väliset liittymät, sekä tietoliikennetyöt uusien liittymien osalta. Projektiin kuuluu myös integraatiotestaus, kokonaisarkkitehtityö, projektinhallinta ja tietoturva-arvioinnit, sekä -konsultoinnit.

Toteuttamisaikataulu on 11.8.2022 – 31.12.2022. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on 555.465 €.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä hintaan 555.465 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue