§ 25/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Asianhallinnan käyttöönotto, vaihe 2

Lataa 

330/2022

Päätöspäivämäärä

12.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21.

Esitys

Tällä päätöksellä kumotaan tukipalvelujohtajan aiempi päätös 13§/2022 pvm 29.08.2022: Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Asianhallinnan käyttöönotto, vaihe 2.

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen asianhallinnan käyttöönoton tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Istekki Oy on tehnyt tarjouksen projektipäällikkö- ja asiantuntijatyöstä Pirkanmaan hyvinvointialueen asianhallinnan järjestelmäratkaisuista. Asianhallinnan käyttöönotto vaihe 2 keskittyy kuntien järjestelmien migraatioiden suunnitteluun ja toteutukseen hyvinvointialueen Pirreen. Tarjoukseen kuuluu tiedonsiirtojen suunnittelu ja testaus kunnittain.

Toteuttamisaikataulu on 22.4.2022 – 31.12.2022. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 500.000 €. Enimmäishinta ei saa ylittyä ilman uutta ja erillistä viranhaltijapäätöstä.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 500.000 €. Enimmäishinta ei saa ylittyä ilman uutta ja erillistä viranhaltijapäätöstä.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue