§ 20/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Konsultointi

Lataa 

438/2022

Päätöspäivämäärä

2.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

 

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Istekki Oy tarjoaa asiantuntijatyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen ICT-infra tehtävien valmisteluun ja toteutukseen. Tarjous sisältää Istekki Oy:n hankepäällikön asiantuntijatyöt Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelussa loppuvuodeksi, sekä mm. lisenssitöitä.

Toteuttamisaikataulu on 1.8.2022 – 31.12.2022. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on 270.000 €.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä hintaan 270.000 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue