§ 15/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Kapasiteettipalveluiden suunnittelu ja käyttöönotto

Lataa 

432/2022

Päätöspäivämäärä

2.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen kapasiteettipalveluiden suunnittelun ja käyttöönoton tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Istekki Oy on tehnyt tarjouksen töistä. Tarjous sisältää projektipäällikkö ja asiantuntijatyön lisäksi Citrix-lisenssit 200:lle yhtäaikaiselle käyttäjälle, kaksi VDI-työasemaa, sekä tarvittavat lisenssit 1500 käyttäjälle ja laitteelle. Lopputuloksena on käyttövalmis tuotantoympäristö Citrix-etätyöpöytäratkaisua varten, joka on välttämätön järjestelmien ja tietojenkäsittelyn varmistamiseksi.

Toteuttamisaikataulu on 1.6.2022 – 31.12.2022. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on 119.800 €.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä hintaan 119.800 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue