§ 23/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Kuntien Tiera Oy:ltä - Tiera mobiili kotihoito -palvelun muutostyöt

Lataa 

451/2022

Päätöspäivämäärä

9.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 21§.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Hyvinvointialueelle siirryttäessä Tiera Mobiili kotihoito -palveluun ja järjestelmiin kohdistuu rajapinta muutoksia. Tilattava työ kohdistuu Tampereen kaupungin ja Hämeenkyrön Hilkka -järjestelmän integraatioihin.

Toteuttamisaikataulu on 1.9.2022 – 31.12.2022. Kuntien Tiera Oy:n tarjouksen mukaan kokonaisuus on enintään 44.207 €.

Kuntien Tiera Oy on yli 370 kuntatoimijan omistama inhouse-yhtiö ja Yhteiskunnallinen yritys. Tiera Oy kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluita ja digiratkaisuja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Tiera Oy on Pirkanmaan hyvinvointialueen sidosyksikköyhtiö.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Kuntien Tiera Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä hintaan 44.207 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue