§ 32/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä – sähköiset potilashallinnolliset tietopyynnöt

Lataa 

476/2022

Päätöspäivämäärä

22.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on tehty projekti, jossa on otettu käyttöön sähköiset potilashallinnolliset tietopyyntölomakkeet. Hyvinvointialueelle siirryttäessä 1.1.2023 asianhallintajärjestelmä Viksu vaihtuu Pirreksi. Sähköisten potilashallinnollisten tietopyyntöjen tulee toimia myös Pirkanmaan hyvinvointialueen käynnistyessä, EU:n tietosuoja-asetus vaatii, että potilashallinnollisille tietopyynnöille pitää olla sähköinen käsittely- ja vastauskanava. Projektin tavoitteena on toteuttaa korvata OmaTays – Viksu -integraatio OmaTays – Pirre -integraatiolla sekä korvata Viksu – Suomi.fi-viestit -integraatio Pirre – Suomi.fi-viestit -integraatiolla.

Toteuttamisaikataulu on 1.10.2022 – 31.12.2022. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on 65.872,50 euroa.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä hintaan 65.872,50 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue