§ 41/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki oy:ltä – Effector muutostyöt

Lataa 

485/2022

Päätöspäivämäärä

26.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Effector on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella laajasti käytössä apuvälinepalvelujen, ostopalvelujen ja palveluseteleiden sähköisessä hallinnoinnissa. Toiminnan sähköistä hallintaa tukemaan on toteutettu integraatiot Effectorin ja usean Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmän välille. Projektin tarkoituksena on sovittaa Effector-järjestelmä ja sen integraatioiden sovittaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen käyttöön.

Toteuttamisaikataulu on 1.10.2022 – 31.12.2022. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on 61.385 euroa.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä hintaan 61.385 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue