§ 48/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyö tilaaminen Istekki Oy:ltä - Sähköpostin ja toimistosovellusten käyttöönotto, lisäbudjetti

Lataa 

515/2022

Päätöspäivämäärä

4.10.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Kesäkuussa 2022 päätöksellä 310/2022 sähköpostin ja toimistosovellusten käyttöönottoon tilattiin asiantuntijatyötä 133 815 eurolla. Projektiin tarvitaan osamigraatio, jonka vuoksi projektin budjettia on laajennettava. Osamigraatio sisältää mm. Outlook ja Onedrive -ohjelmat, 5 omaa ympäristöä 15:sta kunnalle ja lisenssejä n. 11 255:lle käyttäjälle.

Toteuttamisaikataulu on 1.9.2022 – 31.12.2022. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella laajennus aiempaan tilaukseen on arvoltaan 126 400 euroa. Kokonaisuudesta tulee täten aiempi päätös (310/2022) huomioiden arvoltaan yhteensä 260 215 euroa.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä laajennuksena päätökseen 310/2022 hintaan 126 400 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue