§ 74/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Gemini-järjestelmän muutostyöt

Lataa 

691/2022

Päätöspäivämäärä

30.11.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Asiantuntijatyötä tilataan Gemini-järjestelmän muutostöitä varten. Gemini on välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmä. Istekki Oy on tehnyt muutostöistä tarjouksen, joka sisältää projektinhallinnan lisäksi taloushallinnon liittymämuutokset siirryttäessä Intimeen sekä tarvittavien tunnistetietojen, tilaus- ja tiliöintitietojen ylläpidon. Muutostyöt toteutetaan aikavälillä 14.11. - 31.12.2022. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on 30 050 euroa.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.         

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä hintaan 30 050 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue