§ 76/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Keskitetty laitehallinta lääkintälaitteet lisäbudjetti

Lataa 

710/2022

Päätöspäivämäärä

5.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. VATE:n päätöksessä 1095/2022 keskitettyyn laitehallintaan lääkintlaitteiden osalta tilattiin Istekki Oy:ltä asiantuntijatyötä. Tämä hankintapäätös on edellämainitun päätöksen lisäbudjetti, joka kohdistuu vuoden 2022 marras-joulukuun kartoitustyöhön alihankintana hankittaviin resursseihin.

Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on 271 000 euroa. VATE:n päätöksessä 1095/2022 25.02.2022 asiantuntijatyötä tilattiin 330 henkilötyöpäivää ja 221 000 euroa. Lisäbudjetin osuus on 50 000 euroa.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.     

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä aiemman VATE:n päätöksen lisäksi 50 000 eurolla. Kokonaisuuden hinnaksi muodostuu 271 000 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue