§ 77/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Henkilöstöhallinnon palveluiden käyttöönoton muutokset lisäbudjetti

Lataa 

711/2022

Päätöspäivämäärä

5.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Päätöksessä 328/2022 asiantuntijatyötä henkilöstöhallinnon palveluiden muutosten käyttöönottoon tilattiin hintaan 1 890 000 euroa. Tämä hankintapäätös koskee edellamainitun päätöksen lisäbudjettia. Lisäbudjetti asiantuntijatyöhön tarvitaan mm. Prima- ja HRM-lisäkonversioihin, HR-pääkäyttäjäkoulutuksiin, Prima-M2-liittymän muutoksiin ja Numeron-liittymien asennuksiin.

Istekki Oy:n tarjouksen lisäbudjetti on 121 477 euroa ajalle 1.11. - 31.12.2022

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä aiemman päätöksen 328/2022 lisäksi hintaan 121 477 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue