§ 80/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön hankinta Istekki Oy:ltä - Tietohallinnon muutosohjelman laatiminen

Lataa 

764/2022

Päätöspäivämäärä

16.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Pirkanmaan hyvinvointialueelle on laadittu strategia, jota täsmentämään valmistellaan toimeenpano-ohjelmaa. Tietohallinnolla (tietojärjestelmät, asukkaan digipalvelut, tiedolla johtaminen) on keskeinen merkitys strategian toimeenpanossa. Osana strategian toimeenpano-ohjelmaa Pirkanmaan hyvinvointialueen johtoryhmä päätti 22.11.2022 käynnistää Tietohallinnon muutosohjelman. Muutosohjelma kuuluu strategiseen kärkiteemaan ”yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut”, mutta sillä edistetään myös muiden strategisten kärkiteemojen toimeenpanoa.

Muutosohjelman tueksi tilataan Istekki Oy:ltä konsultointia liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti. Tilattavan konsultoinnin kattohinta on 58 762,50 euroa.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jonka omistajia ovat hyvinvointialueet, sairaanhoitopiirit, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkailleen strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpanoon liittyen tilataan Istekki Oy:ltä konsultointipalvelua enimmäishintaan 58 762,50 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue