§ 92/2022 Hankintalain 15§ mukainen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki Oy:ltä - Puhepalveluiden käyttöönoton lisäbudjetti ja lisenssit

Lataa 

807/2022

Päätöspäivämäärä

22.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §22

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä puhepalveluiden käyttöönottoa varten. Alkuperäisessä päätöksessä 269/2022 käyttöönottoon myönnettiin 332 000 euroa. Nyt tarvetta on lisäbudjetille CMG käyttöönottoon.

Istekki Oy:n tarjouksen perusteella käyttöönoton lisäbudjetin tarve on 185 644 euroa. CMG-lisenssien kustannukset ovat 42.769 euroa / vuosi ja jatkuvan palvelun kustannukset 3.564 euroa / kuukausi.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja. 

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan päätöksen 269/2022 lisäksi asiantuntijatyötä hintaan 185 644 euroa. Lisäksi tilataan CMG-lisenssit hintaan 42 769 euroa / vuosi ja jatkuvaa palvelua hintaan 3564 euroa / kuukausi.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue