§ 57/2022 Hankintalain 15§ mukainen palveluiden ja lisenssien tilaaminen Istekki Oy:ltä - Sovellusvirtuaalisointi palvelun hankinta

Lataa 

595/2022

Päätöspäivämäärä

28.10.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Hankintalain 15§ mukainen lisenssien tilaaminen Istekki oy:ltä – sovellusvirtuaalisointi palvelun hankinta

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tueksi on tilattava palveluita ja lisenssejä. Tilattaviin palveluihin kuuluvat sovellusvirtuaalisoinnin palvelu, joka sisältää 1000 yhtäaikaista käyttäjää. Lisäksi tilaukseen kuuluu infran palvelimien, VDA-palvelimien ja ulkoisten käyttäjien kulut, sekä Citrix - lisenssit ja ylläpitokulut.

Palvelut ja lisenssit tulevat käyttöön 1.1.2023. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella palvelut ja lisenssit ovat 49 016 €/kk jatkuvana palveluna.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.    

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan palveluita ja lisenssejä jatkuvana palveluna hintaan 49 016 euroa kuukaudessa 1.1.2023 alkaen.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue