§ 62/2022 Hankintalain 15§ mukainen palvelun tilaaminen Istekki Oy:ltä - Orvokkikujan kutsujärjestelmät

Lataa 

609/2022

Päätöspäivämäärä

2.11.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava palvelua. Orivedelle on valmistumassa uusi palveluasumisen yksikkö vuoden 2022 lopussa osoitteeseen Orvokkikuja 3, 35300 Orivesi. Yksikköön on tilattava kutsujärjestelmän käyttöönoton tuki ja ylläpito laitteiden ja lisenssien osalta jatkuvana palveluna. Palvelun alkaa 1.1.2023 ja sopimus tehdään viideksi vuodeksi.

Tuki- ja ylläpitopalvelua tilataan toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella 1215 €/kk ja hankinta- ja asennuspalvelua 60 kuukauden määräaikaisella sopimuksella hintaan 860 €/kk. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella palvelun kokonaisarvo viideltä vuodelta on 124 500 euroa.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.  

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan jatkuvaa palvelua viideksi vuodeksi 1.1.2023 alkaen kokonaisarvoltaan 124 500 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue