§ 63/2022 Hankintalain 15§ mukainen palvelun tilaaminen Istekki Oy:ltä - Mobiililaitteiden loppukäyttäjien väliaikainen käyttötuki

Lataa 

611/2022

Päätöspäivämäärä

2.11.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava palvelua. Hyvinvointialueen mobiililaitteiden loppukäyttäjille on tilattava väliaikaista käyttötukea Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön siirtyessä Istekin Puhepalveluiden käyttäjiksi. Tukihenkilöt kiertävät sovitun aikataulun mukaisesti Pirkanmaan eri kunnissa ja tukevat mobiililaitteiden käyttöönottoa: asentavat uusia laitteita Pirkanmaan hyvinvointialueelle, neuvovat ja auttavat loppukäyttäjiä laitteiden asennuksissa. Pääasiallinen tehtävä on mobiilialitteiden hallinnan käyttöönotto ja uudelleen asennuksen.

Toteuttamisaikataulu on 14.11.2022 – 28.2.2023. Istekki Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on 232 375,50 euroa.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja. 

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan palvelua hintaan 232 375,50 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue