§ 68/2022 Hankintalain 15§ mukainen palvelun tilaaminen Kuntien Tiera Oy:ltä - Arkisto-HILKKA

Lataa 

651/2022

Päätöspäivämäärä

22.11.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava palvelua. Kuntien Tiera Oy tarjoaa Tiera Mobiili kotihoidon käyttöä (HILKKA) väliaikaiseen tietojen säilytykseen, jotta loki- ja asiakastietojen käytettävyys pystytään varmistamaan hyvinvointialueen muutostilanteessa. Kyseessä on tuotantoympäristön käyttö raportointitarkoitukseen, tietojen ja lokien hakemiseen ilman operatiivista käyttöä ja käyttäjiä.

Käyttöönotto tapahtuu 1.1.2023 ja sopimus tehdään määräaikaisena vuodeksi, päättyen 31.12.2023. Kuntien Tiera Oy:n tarjouksen mukaan hinta on 350 euroa kuukaudessa. Sopimuksen kokonaisarvo on 4200 euroa.

Kuntien Tiera Oy on yli 370 kuntatoimijan omistama inhouse-yhtiö ja Yhteiskunnallinen yritys. Tiera Oy kehittää kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluita ja digiratkaisuja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Tiera Oy on Pirkanmaan hyvinvointialueen sidosyksikköyhtiö.     

 

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Kuntien Tiera Oy:ltä tilataan palvelua vuodelle 2023 hintaan 4200 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue