§ 1/2023 Hankintalain 15§ mukainen  tiedolla johtamisen asiantuntijatyön tilaaminen Istekki oy:ltä

Lataa 

508/2023

Päätöspäivämäärä

9.1.2023

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 62§.

Esitys

Suomeen syntyi uusi hallinnon taso 1.1.2023. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistettiin. Samalla uudistettiin pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Hyvinvointialue on vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

 

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä tiedolla johtamisen järjestelmien muutoksiin. Projekti on aloitettu joulukuussa 2020, jossa suunniteltiin ja rakennettiin pilottina tiedolla johtamisen ratkaisu Pirkanmaan hyvinvointialueen käyttöön. Vuonna 2022 toteutettiin välttämättömiltä osin mm. tietolähdeintergaatiot, järjestäjän tietosisältä ja tietoaltaan ja raportointiratkaisun käyttöönotto. Vuonna 2023 on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2022 kesken jäänet työt, joihin kuuluu mm. muutostyöt raporttien validointi, raporttien testaus ja korjaus, sekä tuotantoon vienti.

Istekki Oy:n tarjouksen perusteella toteutuksen aikataulu on 1.1.-31.3.2023. Toteutuksen kustannukset ovat 380.000 €.

Istekki Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit. Istekki Oy tarjoaa omistaja-asiakkaillemme strategista kumppanuutta ja kilpailukykyisiä palveluja sekä asiantuntijayhteisön, jolla on laajaa ydinosaamista julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista. Palvelut toteutetaan kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 7 sairaanhoitopiiriä, 15 kuntaa ja 11 yhtiötä ja kuntayhtymää. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Istekki Oy:ltä tilataan päätöksen asiantuntijatyötä enintään hintaan 380.000 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, Tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue