§ 12/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Stanley Security Oy:ltä - Kulunvalvontajärjestelmä

Lataa 

397/2022

Päätöspäivämäärä

29.8.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä kulunvalvontajärjestelmämuutoksia varten. Stanley Security Oy on tehnyt työstä tarjouksen, johon kuuluu mm. nykyisen kulunvalvontajärjestelmän siirto Istekin virtuaalipalvelilemelle, GSM lisenssien siirto kokonaan uudelle palvelimelle, henkilötietokannan siirto, IP-osoitteiden vaihto ja järjestelmän testaus.

Toteuttamisaikataulu on 1.9.2022 – 31.12.2022. Stanley Security Oy:n tarjouksen perusteella arvonlisäverollinen hinta kokonaisuudelle on 24.718,77 €.

Stanley Security Oy on integroitujen turvallisuus-, terveysratkaisuiden ja -palveluiden globaali toimittaja.

 

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Stanley Security Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä hintaan 24.718,77 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue