§ 18/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Tieto Finland Oy:ltä - Kuhmoinen Lifecare muutostyöt

Lataa 

430/2022

Päätöspäivämäärä

2.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

 

Lifecare potilastietojärjestelmän muutoksia varten on tilattava asiantuntijapalvelua. Kuhmoisten suun terveydenhuolto käyttää Jämsän kanssa samaa Lifecare tietokantaa. Kuhmoisten liittyessä Pirkanmaan hyvinvointialueeseen vuoden vaihteessa, tulee toteuttaa Kuhmoisten tietojen poistaminen aiemmasta tietokannasta ja perustaa, sekä siirtää tiedot uudestaan Nokian kaupungin olemassaolevaan tietokantaan. Tieto Finland Oy on tehnyt työstä tarjouksen.

Toteuttamisaikataulu on 15.8.2022 – 31.10.2022. Tieto Finland Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 49.360 €.

Tieto Finland Oy on digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle mm. potilastietorekisteri Lifecare-ohjelman palveluita.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Tieto Finland Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 49.360 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue