§ 17/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen CGI Suomi Oy:ltä - Pegasos massasiirto

Lataa 

431/2022

Päätöspäivämäärä

2.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

 

Pirkanmaan hyvinvointialue on päätynyt esiselvitysprojektin perusteella ratkaisuvaihtoehtoon, missä nykyiseen Alue-Pegasos-ympäristöön perustetaan uusi yhteinen hyvinvointialueen Pegasos-organisaatio. Hyvinvointialueen muutos koskee nykyisiä Pegasos organisaatioita; Akaa (+Urjala), Lempäälä, Sastamala (+Punkalaidun), Tampere (+Orivesi), Valkeakoski ja Ylöjärvi. Hyvinvointialuemuutokseen liittyen tulee tarve siirtää kirjoilla olijat uuteen hyvinvointialueen organisaatioon. Uusi toiminnallisuus mahdollistaa kirjoilla olijoiden tiedon siirron yli organisaatiorajojen. Ilman toiminnallisuutta tietojen siirto yli organisaatiorajojen ei ole mahdollista. Massasiirrot toteutetaan asiakasorganisaatioiden toimesta.

 

Toteuttamisaikataulu on arviolta 1.8.2022 – 31.12.2022. CGI Suomi Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 6000 €.

CGI Suomi Oy on tietojärjestelmäkokonaisuuksiin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle ohjelmistoratkaisuja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi CGI Suomi Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 6000 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue