§ 16/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen In Net Oy:ltä - Winhit muutostyöt Kuhmoinen

Lataa 

429/2022

Päätöspäivämäärä

2.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

WinHIT suun- ja terveydenhuollon potilatietojärjestelmän muutoksia varten on tilattava asiantuntijapalvelua. Kuhmoisten suun terveydenhuolto käyttää Jämsän kanssa samaa WinHIT tietokantaa. Kuhmoisten liittyessä Pirkanmaan hyvinvointialueeseen vuoden vaihteessa, tulee toteuttaa Kuhmoisten tietojen poistaminen aiemmasta tietokannasta ja perustaa, sekä siirtää tiedot uudestaan Pirkanmaan hyvinvointialueen olemassaolevaan tietokantaan. In Net Oy on tehnyt työstä tarjouksen.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 1.8.2022 – 31.12.2022. In Net Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 15.568 €.

In Net Oy on kehittänyt suun- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmän WinHIT:n. Järjestelmä on käytössä useassa Pirkanmaan hyvinvointialueeseen kuuluvassa käyttäjäorganisaatiossa.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi In Net Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 15.568 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue