§ 24/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen CGI Suomi Oy:ltä - Pegasos-Prima rajapinta

Lataa 

453/2022

Päätöspäivämäärä

12.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialue on päätynyt esiselvitysprojektin perusteella ratkaisuvaihtoehtoon, missä nykyiseen Alue-Pegasos-ympäristöön perustetaan uusi yhteinen hyvinvointialueen Pegasos-organisaatio. Hyvinvointialueen muutos koskee nykyisiä Pegasos organisaatioita; Akaa (+Urjala), Lempäälä, Sastamala (+Punkalaidun), Tampere (+Orivesi), Valkeakoski ja Ylöjärvi. Tampereen kaupunki siirtää lääkärinpalkkiot tällä hetkellä Fortime-rajapintaa hyödyntäen. Uudella Prima-rajapinnalla luodaan tiedonsiirto-reitti palkanmaksuun. Rajapinnan avulla voidaan viedä palkkatapahtumia henkilötasolla määrittelemällä palkkalaji jokaiselle viennille.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 1.10.2022 – 31.12.2022. CGI Suomi Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 37.194 €.

CGI Suomi Oy on tietojärjestelmäkokonaisuuksiin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle ohjelmistoratkaisuja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi CGI Suomi Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 37.194 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue