§ 36/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Mediconsult Oy:ltä - kuntakohtaisten verkkoajanvarausten yhtenäistäminen

Lataa 

482/2022

Päätöspäivämäärä

22.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Pirkanmaan hyvinvointialueen asukkaille halutaan jatkossa tarjota entistä yhtenäisempi sähköisen asioinnin palvelukokemus. Kangasala, Pirkkala, Vesilahti, Parkano-Kihniö ja Mänttä-Vilppula (Juupajoki) käyttävät Mediconsultin tuottamana omaa verkkoajanvarausohjelmaa osana Mediatri-potilastietojärjestelmää. Hankinnan tavoitteena on yhtenäistää sähköisen asioinnin palvelukokemus.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 1.10.2022 – 31.12.2022. Mediconsult Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 40.500 euroa. Työt tilataan kuntakohtaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeen mukaan.

Mediconsult Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuksiin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle mm. potilastietorekisteri Mediatri-ohjelman palveluita.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi tilataan Mediconsult Oy:ltä asiantuntijatyötä enintään hintaan 40.500 euroa. Työt tilataan kuntakohtaisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeen mukaan.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue