§ 37/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Mediconsult Oy:ltä - verkkoajanvarausten graafisten ilmeiden muutostyöt

Lataa 

483/2022

Päätöspäivämäärä

22.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

 

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Pirkanmaan hyvinvointialuetta koskevien asiakaskuntien; Mänttä-Vilppulan, Parkano-Kihniön, Pirkkalan-Vesilahden ja Kangasalan verkkoajanvarauksiin on toteutettava graafisten ilmeiden yhtenäistäminen vastaamaan Pirkanmaan hyvinvointialueen ohjeistoa. Verkkoajanvarauksen visuaalisen ilmeen uudistaminen on osa palvelujen yhdenmukaistamista. Muutostöiden jälkeen asukas löytää jatkossakin vaivattomasti tarvitsemansa ajanvarauspalvelut oman hyvinvointialueen logolla sekä ilme-elementeillä varustettuna.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 1.10.2022 – 31.12.2022. Mediconsult Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 15.500 euroa.

Mediconsult Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuksiin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle mm. potilastietorekisteri Mediatri-ohjelman palveluita.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi tilataan Mediconsult Oy:ltä asiantuntijatyötä enintään hintaan 15.500 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue