§ 38/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Tieto Finland Oy:ltä - Datapoiminta

Lataa 

484/2022

Päätöspäivämäärä

23.9.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Pirkanmaan Lifecare-järjestelmistä tulee saada avoHilmo-poimintoja vastaavat tiedot saataville räätälöitynä ajastettuna raporttina. Tieto Finland Oy:n tarjous sisältää datapoiminnan lisäksi asennuksen Effica Raportoinnin ympäristöihin (Nokia, Hämeenkyrö, Tampere, Kangasala, Ikaalinen ja Keiturin sote) sekä testauksen ja ajastuksen.

Toteuttamisaikataulu on 1.10.2022 – 31.12.2022. Tieto Finland Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 10.000 euroa.

Tieto Finland Oy on digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle mm. potilastietorekisteri Lifecare-ohjelman palveluita.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi tilataan Tieto Finland Oy:ltä asiantuntijatyötä enintään hintaan 10.000 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue