§ 56/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen CGI Suomi Oy:ltä - MediGIS palvelun laajennus

Lataa 

589/2022

Päätöspäivämäärä

28.10.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Pirkanmaan hyvinvintialueella on käytössä Pegasos potilashallintajärjestemä. Akaan käytössä on MediGIS. MediGIS ohjelmalla voidaan päivittää kartalle piirrettyjen alueiden mukaisesti Pegasoksen asiakkaille väestövastuualuetieto ja omalääkäri- ja/tai hoitajatieto. MediGIS ohjelmalla voidaan myös suunnitella alueita sekä ottaa käyttöön muita mahdollisia aluejakoja liittyen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarpeisiin. CGI:n tarjoukseen kuuluvat käyttöönoton kustannukset. Jatkuvan palvelun kustannukset (2900 €/ vuosi) huomioidaan Pirkanmaan hyvinvointialueen budjetissa.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 1.10.2022 – 31.12.2022. CGI Suomi Oy:n tarjouksen perusteella käyttöönoton kokonaisuus on enintään 8728 euroa. Jatkuvan palvelun kustannukset (2900 €/vuosi) huomioidaan Pirkanmaan hyvinvointialueen budjetissa.

CGI Suomi Oy on tietojärjestelmäkokonaisuuksiin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle ohjelmistoratkaisuja.

Päätös

Päätän, että  Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi CGI Suomi Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 8728 euroa. Jatkuvan palvelun kustannukset 1.1.2023 alkaen ovat 2.900 euroa vuodessa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue