§ 58/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Mediconsult Oy:ltä - Mediatri parametrointityö

Lataa 

603/2022

Päätöspäivämäärä

31.10.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Uusin Mediatri-versio 2022.2 sisältää useita muutoksia, jotka vaativat pääkäyttäjiltä parametrointityötä. Mediconsult tarjoaa pääkäyttäjäpalvelua sisältäen parametrointityön Mediatriversion 2022.2 tarvittaviin muutoksiin. Paramentrointityön suorittavat Mediconsultin ohjelmistoasiantuntijat.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 1.11.2022 – 31.12.2022. Mediconsult Oy:n tarjouksen perusteella käyttöönoton kokonaisuus on enintään 10 henkilötyöpäivää hintaan 12 650 euroa.

 

Päätös

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Mediconsult Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään 10 henkilötyöpäivää hintaan 12 650 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue