§ 90/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen CGI Suomi Oy:ltä - Sähköisen asioinnin suostumusten konversio

Lataa 

785/2022

Päätöspäivämäärä

21.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §22

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava asiantuntijatyötä. Tilaus koskee sähköisen asioinnin suostumusten konversiotyötä. Konversiomateriaali koskee Akaan ja Tampereen kaupungin siirtoa Pirhan Pegasos -järjestelmään.

CGI Suomi Oy:n tarjouksen perusteella kokonaisuus on enintään 15 000 euroa. CGI Suomi Oy on tietojärjestelmäkokonaisuuksiin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle ohjelmistoratkaisuja.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi CGI Suomi Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 15 000 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue