§ 61/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava palvelun tilaaminen Telia Finland Oyj:ltä - Oriveden palveluasumisen yksikön mobiiliverkon kuuluvuus

Lataa 

610/2022

Päätöspäivämäärä

2.11.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava palvelua. Orivedelle on valmistumassa uusi palveluasumisen yksikkö vuoden 2022 lopussa osoitteeseen Orvokkikuja 1, 35300 Orivesi. Yksikkö tarvitsee parannetun mobiilikuuluvuuden ja Telia Finland Oyj on tehnyt tästä tarjouksen. Tarjoukseen sisältyy toistin ja sisäverkon parantaminen.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 1.11.2022 – 31.12.2022. Telia Finland Oyj:n arvioinnin perusteella kokonaisuus on enintään 5700 euroa. Telia Finland Oyj on verkkoyhteyksiensä lisäksi monipuolinen ICT-talo.        

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Telia Finland Oyj:ltä tilataan palvelua enintään hintaan 5700 euroa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue