§ 65/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava palvelun tilaaminen In Net Oy:ltä - WinHIT datapoimintapalvelu

Lataa 

624/2022

Päätöspäivämäärä

4.11.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

WinHIT suun- ja terveydenhuollon potilatietojärjestelmän muutoksia varten on tilattava palvelua. Tilattava työ sisältää käyttöönoton lisäksi jatkuvaa WinHIT-potilastietojärjestelmän automaattista datapoimintapalvelua. Käyttöönoton toteuttamisaikataulu on 1.11.2022 – 31.12.2022. Jatkuvan palvelun sopimus on voimassa määräaikaisena kaksi vuotta hintaan 900 €/kk. In Net Oy:n tarjouksen perusteella käyttöönotto on 420 €.

In Net Oy on kehittänyt suun- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmän WinHIT:n. Järjestelmä on käytössä useassa Pirkanmaan hyvinvointialueeseen kuuluvassa käyttäjäorganisaatiossa.

Päätös

Päätän, että  Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi In Net Oy:ltä tilataan käyttöönottopalvelu hintaan 420 € sekä jatkuvaa palvelua määräaikaisena kaksi vuotta hintaan 900 €/kk. Sopimuksen kokonaisarvo on 22.020 €.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue