§ 69/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava palvelun tilaaminen Mediconsult Oy:ltä - Tietojen poiminta Mediatreista Pirkanmaan hyvinvointialueen tietoaltaaseen

Lataa 

652/2022

Päätöspäivämäärä

22.11.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava palvelua. Istekki Oy tuottaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle tietoallas-ratkaisun tiedolla johtamista varten. Tietoaltaaseen kerätään tietoja lähdejärjestelmistä. Mediconsult Oy:n Mediatri asiakas-/potilastietojärjestelmä on Pirkanmaan hyvinvointialueella käytössä Kangasalla, Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella, Parkanon kaupungilla ja Kihniön kunnassa sekä Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteistoiminta-alueella. Mediconsult Oy tarjoaa tietojen poimintaa Mediatri-järjestelmistä sisältäen kaikki Pirkanmaan kunnat, joissa se on käytössä. Tarjous koskee Avohilmo-tietosisältöjen poimintaa.

Toteuttamisaikataulu on arviolta 1.1.2023 – 30.4.2023. Mediconsult Oy:n arvioinnin perusteella työmäärä on 20 henkilötyöpäivää. Mediconsult Oy:n tarjouksen perusteella käyttöönotto on enintään 25 300 euroa. Jatkuvan palvelun kustannukset ovat 4000 euroa kuukaudessa huhtikuusta 2023 eteenpäin.

Mediconsult Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuksiin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle mm. potilastietorekisteri Mediatri-ohjelman palveluita.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Mediconsult Oy:ltä tilataan asiantuntijatyötä enintään hintaan 25 300 euroa. Jatkuvan palvelun kustannukset huhtikuusta 2023 eteenpäin ovat 4000 euroa kuukaudessa.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue