§ 73/2022 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava palvelun tilaaminen Tietoevry Finland Oy:ltä - Kuhmoinen väestötietoaineistot

Lataa 

677/2022

Päätöspäivämäärä

24.11.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi on tilattava palvelua. Kuhmoisten väestötietoaineistojen siirtoa varten on tilattava aineistosiirtopalvelua Hyvinvointialueen ja Digi- ja Väestötietoviraston (DVV) ja Väestötieto-järjestelmän (VTJ) välille. Tietoevry Finland Oy tarjoaa ratkaisuksi Business Information Exchange (BIX) -tuotekokonaisuutta, jolla aineistosiirrot onnistuvat. Palvelu on saatavilla Pirkanmaan hyvinvointialueen käyttötarpeen mukaisessa laajuudessa.

Tietoevry Finland Oy:n tarjouksen perusteella käyttöönoton kustannus on 430 euroa ja jatkuvan palvelun kustannukset 290 euroa kuukaudessa. Mahdollisen asiantuntijatyön yksikköhinta on 160 €/tunti.
Tietoevry Finland Oy on digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka tarjoaa usealle Pirkanmaan organisaatiolle mm. potilastietorekisteri Lifecare-ohjelman palveluita.       

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun tueksi Tietoevry Finland Oy:ltä tilataan käyttöönoton palvelu hintaan 430 euroa ja jatkuvaa palvelua aineistojen toimitukseen hintaan 290 euroa / kuukausi.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue